Windmolens en zonnepanelen wekken weer meer stroom op

In Nederland is vorig jaar ruim 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan het jaar ervoor. Zowel de productie van zonne- als van windenergie nam toe, die van biomassa juist iets af.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de totale productie van duurzame elektriciteit uit op 17 miljard kilowattuur (kWh), tegen 15 miljard kWh in 2016. Het aandeel duurzame energie in de totale stroomproductie nam daarmee toe van 12,5 naar bijna 14 procent.
Windmolens nemen nog altijd het leeuwendeel van de productie van hernieuwbare energie voor hun rekening. Het aandeel van windenergie in het totaal is 60 procent, dat van biomassa bijna 30 procent. Met zonnepanelen werd ruim 10 procent opgewekt en er kwam nog een klein deel uit waterkracht.
Volgens het CBS had de productie van stroom uit windenergie veel profijt van het grote aantal windmolenparken dat in de tweede helft van 2016 werd opgeleverd. Ze telden in 2017 het hele jaar mee in het totaal. De productie liep daardoor met 16 procent op.
Daar staat tegenover dat de capaciteit van alle windmolens bij elkaar vorig jaar stagneerde op iets meer dan 4 gigawatt. Sinds 2007 was er een constante stijging in capaciteit geweest.
De productie van duurzame elektriciteit is de afgelopen tien jaar flink, en vrijwel in een rechte lijn gegroeid. Alleen in 2013 en 2014 was er een afname, waarna de productie weer toenam.

Bron www.nu.nl

Neem contact met ons op voor advies of een offerte