Werking zonnepanelen

Zonnepanelen werken vrij eenvoudig. De panelen zijn gemaakt van silicium en kunnen zonne-energie omzetten in stroom. Welke precies hetzelfde is als het elektriciteit dat u van uw energieleverancier (grijze stroom) afneemt. Bij zonnepanelen heeft u het voordeel dat u eenvoudig energie op kunt wekken en dat het terug geleverd kan worden. Als u minder elektriciteit verbruikt dan lopen de meeste analoge meters terug. De nieuwe meters kunnen niet teruglopen, het zijn viertels elektriciteitsmeters die dan nodig zijn. Deze registreert het verbruik en de teruglevering van stroom. Dit kan bij het dagtarief worden toegepast maar ook in het nachttarief. Als u teveel energie opwekt dan u verbruikt, zult u hier een vergoeding voor krijgen. Daarbij geldt de regel dat wanneer u minder dan 5000 kilowattuur per jaar teruglevert, dat de teruglevering dan pas van het verbruik af wordt gehaald. Dit wordt ook wel salderen genoemd.

 1. Zonnepanelen
  Zonnepanelen moeten idealiter op het zuidoosten of zuidwesten gericht zijn. De daarbij behorende hellingshoek zou tussen de 15° en 60° op het dak geplaatst moeten worden. Het zonlicht dat op de panelen valt wordt rechtstreeks omgezet in elektriciteit.
 2. Omvormer(s)
  De geproduceerde gelijkstroom wordt via een zonnepanelen omvormer omgezet naar wisselstroom die u direct kunt gebruiken.
 3. Meterkast
  Afhankelijk van uw elektriciteitsverbruik zal al het overtollige stroom het elektriciteitsnet ingevoerd worden. Uw meter zal dan terugdraaien, bv. overdag als er geen apparaten in gebruik zijn. Als uw stroomproductie via uw zonnestroomsysteem aan het einde van het jaar even groot is als uw werkelijk stroomverbruik zal uw energiefactuur min of meer op nul staan.
 4. Terugleveren
  Het geproduceerde stroom wordt direct geleid naar de ‘verbruikers’, dus staat de televisie aan dan zal het opgewekte zonnestroom door de televisie gebruikt worden. Dit is uw eerste voordeel, door vermeden inkoop. U koopt niet in bij uw leverancier maar gebruikt uw eigen zonnestroom. Dit resulteert in een lagere afname van stroom bij uw energieleverancier, dus een lagere factuur.

Wat voornamelijk in de zomer zal voorkomen is dat het systeem meer stroom produceert dan u op dat moment gebruikt. Het overtollige stroom wordt dan via de aansluiting in uw meterkast terug het net ingevoerd. Er zijn dan twee opties;

 • U heeft een draaischijfmeter; deze zal terugdraaien, wat resulteert in een lagere stand van uw meter, dus een lagere energienota.
 •  U heeft een digitale meter. Deze moet dan voorzien zijn van een ‘terugleverstand’. Indien dit het geval is dan zal uw meter het terug geleverde stroom aan het net registreren. Uw energieleveranciers is (wettelijk) verplicht om tot 5000 kWh stroom dat terug geleverd is te ‘salderen’, dit betekend te verrekenen met uw afname tegen de prijs die u betaald voor een kWh stroom (inclusief energiebelasting, belasting en variabele componenten)

Indien uw digitale meter geen ‘terugleverstand’ heeft dan dient u een geschikte meter voor terug levering bij uw netbeheerder aan te vragen. De kosten van een nieuwe meter en de installatie daarvan ligt tussen de € 100,00 en € 150,00 inclusief BTW. Voor meer informatie en tips kunt u doorklikken naar de zonnepanelen kopen pagina.
Er is geen landelijke subsidieregeling meer voor zonnepanelen. U kunt wel gebruik maken van de Energiebespaarlening om zonnepanelen te financieren.
Bij de aankoop van zonnepanelen kunt u btw terugvragen.

Neem contact met ons op voor advies of een offerte