Zonnepanelen op mijn woning ja of nee?

Op nagenoeg elke woning kunnen wel één of meerdere zonnepanelen worden geplaatst. Alleen bij bepaalde monumentale panden is het door de overheid verboden om daar panelen op te installeren in verband met de esthetische waarde van deze gebouwen. De alsmaar hoger wordende prijzen voor de energie die men afneemt van het energiebedrijf zorgen er steeds vaker voor dat mensen besluiten de overstap naar het gebruik van zonne-energie te maken. Op die manier is men namelijk niet langer van het energiebedrijf afhankelijk en zorgt men geheel, of gedeeltelijk, voor de eigen energievoorziening. In bepaalde gevallen kan men zelfs meer energie op gaan wekken dan men zelf gebruikt om deze overmatig opgewekte energie aan het energiebedrijf te verkopen. Zo heeft men de panelen nog eerder terugverdiend en zal men nog eerder volledig gratis energie op kunnen wekken. De zon stuurt namelijk, in tegenstelling tot het energiebedrijf, aan geen enkel mens op aarde een rekening voor de opgewekte stroom met behulp van zonnepanelen. Een andere reden om wel zonnepanelen op een woning te installeren is dat men op die manier het milieu minder zal belasten. Door namelijk minder energie bij het energiebedrijf in te kopen zal er ook minder energie opgewekt hoeven te worden door middel van de verbranding van fossiele brandstoffen. Als men immers brandstoffen als steenkool of aardgas verbrandt dan zullen er zogenaamde broeikasgassen ontstaan zoals CO2 en methaan. Op het moment dat deze gassen in de lucht terechtkomen zal de concentratie nog hoger worden en de aarde alsmaar meer opwarmen met alle negatieve gevolgen voor mens en milieu van dien. Van dit vervuilende feit zijn inmiddels ook de meeste overheden wel doordrongen geraakt en deze doen er dan ook van alles aan om het gebruik van schone en duurzame energie bij het grote publiek aan te moedigen. In de meeste gevallen gebeurt dit door de overstap naar dit soort energiebronnen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Om dit te kunnen bereiken zijn er dan ook een aantal premies, subsidies en fiscale voordelen in het vooruitzicht gesteld op het moment dat men besluit om bijvoorbeeld zonnepanelen te gaan gebruiken om zonne-energie mee op te gaan wekken. Daarnaast wordt de vervuilende energie steeds zwaarder belast en daardoor alsmaar minder aantrekkelijk gemaakt om af te nemen. Het gevolg van dergelijke financiële voordelen is dat er niet alleen meer mensen de vervuilende energie de rug toe keren maar ook dat zij hun gemaakte investering in een kortere tijd terug hebben weten te verdienen door de besparingen die zij hebben gedaan op de energie die zijn in het verleden afnamen van het energiebedrijf. De verminderde afname van vervuilende energie heeft verder tot gevolg dat de energiebedrijven minder van dit soort energie op hoeven te wekken waardoor het milieu minder zal worden belast en de aarde minder snel op zal warmen. Door het gebruik van zonnepanelen, die in de regel een levensduur hebben van ongeveer dertig jaar, is men gedurende deze periode verzekerd van een schone en duurzame vorm van energie waarmee men aan de eigen energievraag kan voldoen. Wellicht dat de technologie in die tijd zodanig ver gevorderd is dat men dan tegen nog voordeliger voorwaarden de panelen kan vervangen. Bovendien heeft men door zonnepanelen te gebruiken minder vaak te maken met kosten ten behoeve van onderhoud hieraan. Dit in tegenstelling tot de meeste andere vormen van energie welke wel van tijd tot tijd onderhoudskosten met zich meebrengen. Zonnepanelen vragen namelijk vrijwel geen onderhoud wat betekent dat men hier ook geen kosten voor hoeft te maken.