Zonnepanelen en hun schaduw, is dat een probleem?

De ergste vijand van zonnepanelen is wellicht wel schaduw. Op het moment namelijk dat de panelen geheel of gedeeltelijk in de schaduw komen te liggen heeft dit een negatieve invloed op de opbrengst. Bij de plaatsing van zonnepanelen is het dan ook aan te bevelen om eerst grondig na te gaan of er, en zo ja voor welke duur, er schaduw op een zonnepaneel kan vallen. Om de invloed van schaduw op de opbrengst te minimaliseren adviseer ik de Sun-500G omvormer. Ieder zonnepaneel is dan apart op de omvormer aangesloten zodat een enkel tijdelijk beschaduwd zonnepaneel de andere panelen niet negatief beïnvloedt.