Welke bijdrage levert de PV-installatie voor het milieu?

Natuurlijk investeert u met een pv-installatie ook in het milieu. Zo zorgt bijvoorbeeld een pv-installatie met een paneeloppervlak van 7,1 m2 en een vermogen van 1000 Wattpiek bij een doorsnee jaaropbrengst van 850 kWh voor een vermindering aan CO2­-uitstoot in de dampkring van jaarlijks ca. 700 kg. Over twintig jaar gerekend is dat 14.000 kilogram! Bovendien kan met een installatie van deze grootte ruim een kwart van het stroomverbruik van een gemiddeld vierpersoons huishouden gedekt worden. Maar het is zo mogelijk nog belangrijker dat u door uw keuze een markt stimuleert die producten ontwikkelt waarmee, tegen lagere kosten, nog wezenlijk meer CO2 bespaard kan worden.