Wat is de energetische terugverdientijd?

Onder energetische terugverdientijd verstaat men de tijd die een pv-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de fabricage verbruikt is. Pv-installaties op basis van amorf silicium hebben een energieterugverdientijd van 17 tot 41 maanden. Bij kristallijnen panelen ligt dit in dezelfde orde van grootte; daarbij brengen monokristallen het er ietsje slechter vanaf als gevolg van het onvoordeliger kristallisatieproces Verwacht wordt dat de pv-installatie gedurende de levensduur 9 tot 17 maal zoveel energie produceert als voor de fabricage benodigd is geweest.