Hoeveel energie levert een PV systeem?

Het gemiddelde vermogen van een zonne-energiesysteem is veel kleiner dan het piekvermogen dat bij volle zon wordt geleverd. Voor Nederland is de verhouding ongeveer 10%. Op zijn best is de verhouding ongeveer 23% (in zonnige woestijngebieden). Als vuistregel kan worden aangehouden dat 1 Wp aan goedgerichte panelen in een netgekoppeld systeem 0,8-0,9 kWh aan elektriciteit levert. De optimale richting van een PV-systeem is in Nederland ongeveer een zuid-oriëntatie en een hellingshoek van 35-40°. “Optimaal” betekent hier een maximale jaaropbrengst. Overigens is de opbrengst niet sterk afhankelijk van de oriëntatie en de hoek: tussen zuid-oost en zuid-west en tussen 20 en 60° zijn de verschillen niet groter dan ongeveer 10%.